Vybrali sme

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?

Vášeň, sila, moc, víťazstvo! Sithovia na rozdiel od rytierov Jedi nepoznajú žiadne zľutovanie.

16. júl 2017, 10:24
zdroj: starwars.com
16. júl 2017, 10:24

V našom predošlom článku o známom Darth Maulovi ste prostredníctvom ankety dali jasne najavo, že máte záujem dozvedieť sa čosi viac aj o tajomnom Ráde Sithov. A tak, čo by sme pre vás drahých čitateľov nespravili. Spracovať však obsahovo článok o tomto temnom spolku nebolo práve jednoduché, pretože ich história je skutočne obsiahla. Snažili sme sa teda zhrnúť ju tak, aby nebola vynechaná žiadna podstatná informácia, no zároveň, aby bol priestor na neskoršie rozobratie jednotlivých aspektov Rádu a jeho mocných členov.

Sithov by sme viac menej mohli brať ako protiklad k Rádu Jedi, ktorý predstavuje mierové využitie Sily, zatiaľ čo Sithovia s radosťou demokraticky nastolený mier porušia a bez ohľadu na ľudské straty sa snažia získať čo najväčšiu moc. Tam, kde vidí Jedi mier, snaží sa Sith nastoliť konflikt, tam kde Jedi používa diplomaciu, Sith volí ľahšiu cestu, väčšinou vedúcu iba k temnote. Agresia nie je pre nich ničím nezvyčajným. Sám majster Yoda tvrdil, že strach a hnev vedú k temnej stránke a rytier Jedi by sa im mal jednoducho vyhnúť. Sithovia naopak tieto emócie využívajú vo svoj prospech a svojím spôsobom z nich čerpajú veľkú časť svojej sily.

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
I keď sa Sithovia a Jediovia nezhodnú prakticky v ničom, majú podobný náhľad na lásku - tú svojim členom jednoducho zakazujú. Rytier Jedi by sa mal láske vyhýbať, aby ho nedoviedla k žiarlivosti a k vášni, no Sithovia sa k láske stavajú taktiež negatívne, avšak z toho dôvodu, že by mohla viesť inak neľútostného Sitha k zmilovaní sa nad nevinnými či k strate túžby po moci. O povahe sithského charakteru mnohé vypovedá ich kódex, znejúci nasledovne: „Mier je klamstvo. Existuje len vášeň. Prostredníctvom vášne získam silu. Prostredníctvom sily získam moc. Prostredníctvom moci získam víťazstvo. Prostredníctvom víťazstva sa oslobodím z okovov. Sila ma oslobodí."

Rodiskom Sithov je, ako mnohí fanúšikovia Star Wars dobre vedia, odľahlá planéta Korriban. Na túto planétu sa odváži vstúpiť len málokto, (dokonca ani rytier Jedi) pretože na nej možno nájsť obrovské množstvo hrobov dávnych Sithských lordov, z ktorých ešte stále vychádza temná Strana sily. A nie je vylúčené, že by v dôsledku "nešťastnej náhody" mohol prísť neželaný návštevník o život. Pokiaľ by ste mali záujem o preskúmanie tejto planéty s mimoriadne dlhou a temnou minulosťou, určite vám môžeme vrelo odporučiť starú dobrú hernú klasiku RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. I keď je planéta už nejaký čas "mŕtva", okrem jej hrobiek rozprávajúcich za seba svoje veľkolepé príbehy na nej nájdete i množstvo nebezpečných tvorov. 

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
Začiatkom Sithského rozmachu bolo takzvané Prvé Imérium, ktorému vládol kráľ Adas. Práve jemu sa podarilo poraziť rakatov, v tej dobe mocnú a agresívnu rasu, ovládajúcu veľkú časť galaxie. Išlo o dobu približne 28 000 BBY (skratka značiaca "Before Battle of Yavin" - bitka, kde bola prvýkrát zničená Hviezda Smrti). V rozhodujúcom boji síce kráľ Adas padol, no na druhú stranu sa Sithom podarilo rozšíriť do viacerých okolitých sústav, čiže už nezostávali len na ich rodnom Korribane. V roku 7 000 BBY dochádza ale k výraznému medzníku. Medzi vyššie menovanými rokmi vznikol rád Jedi a postupom času sa medzi nimi našli aj takí, ktorí túžili skúmať aj inú než svetlú stránku sily, to však ale mali zakázané. Tým začala vojna známa ako Storočná temnota.

 

Daní Jediovia sa samozrejme stali v Republike personami non grata (osobami nežiaducimi) a boli z rádu vykázaní. Neskôr ich cesta zaviedla až k planéte Korriban, kde sa takzvaní Temní Jediovia pod mocnou rukou Ajunty Palla (pravdepodobne vôbec prvého Temného Pána zo Sithov) ujali vlády nad planétou. Proti nemu sa postavil len chabý odpor, a tak sa Ajunta Pall jasne ujal role panovníka. Známy bol napríklad výrobou extrémne mocného a údajne aj prekliateho meča. Práve ten mal spôsobiť jeho pád (po vypuknutí občianskej vojny v jeho ríši bol počas dlhých bojov zabitý).

 

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
Kráľovstvo s porazeným kráľom bolo isteže zrušené a nahradilo ho Staré sithské impérium. Zlaté veky impérium zažilo najmä za vlády legendárneho Marka Ragnosa a po ňom nasledoval nemenej známy Naga Shadow (jeho pomník vidíte na foto nižšie). Ten bol dokonca natoľko ambicióznym, že chcel ovládnuť doposiaľ bájnu Republiku a vrátane nej aj celú Galaxiu. Nanešťastie pre Sithov bol ale v takzvanej Veľkej hyper-priestorovej vojne porazený, čomu nasledoval Veľký Sithský holokaust. Na Korriban priletela republiková flotila na čele s armádou Jedi. V krátkej dobe zaistili sithské artefakty a medzi nimi najmä ich tajomné holokrony, obsahujúce duše zosnulých temných lordov vrátane ich znalostí.

 

Neskôr Republika napadla aj ostatné planéty obývajúce Sithmi a ku koncu boli takmer všetci do jedného vyhladení. Ako si však isto domyslíte, niektorým sa podarilo utiecť a vedomosti Sithov zachovať. Časť ich vojska utiekla do nepreskúmanej galaxie, aby v tichosti vytvárala nové impérium - ich vodcom bol Vitiate alebo teda imperátor Valkorion (k nemu sa ešte neskôr dostaneme).

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
Samotný Naga Shadow však neumrel, ale presunul sa na planétu Yavin IV, kde ho v roku 4400 BBY objavil padlý rytier Jedi Freedon Nadd. Naga Shadow Freedona vycvičil, no neskôr bol aj jeho rukou zabitý. Možno práve z dôvodu, že sa poučil nad osudom svojho učiteľa, sa Freedon Nadd rozhodol, že si nepotrpí na ovládnutie celej galaxie, ale viac menej si vystačí "iba" s jedným svetom - a tak sa stal kráľom Onderonu. Dokonca aj po smrti Freedona Nadda jeho duch povstal a snažil sa opäť získať moc, ale jeho duša bola z Onderonu úspešným zákrokom Jediov vyhnaná. Následne však začala nová vojna, v ktorej bolo výrazným činiteľom hlavne Bratstvo Sithov na čele s padlým Jedim Exarom Kunom.

Ten bojoval proti sekte zvanej Kath, skladajúcej sa z tajných učňov Freedona Nadda. Toto obdobie je tiež známe ako Staré Sithské vojny. Jeho nasledujúcim konkurentom bol ďalší padlý Jedi, Ulic Qel-Droma. Exar Kun sa so svojím novonadobudnutným titulom Temného pána zo Sithov vydal Ulica zabiť. Do tohto rozhodnutia mu včas zasiahol duch pradávneho Marka Ragnosa, ktorý dvojicu vyzval, aby medzi sebou prestali bojovať. Ragnos ešte dodatočne potvrdil Exarov titul a ustanovil Ulica za jeho učňa. Spoločnými silami mali sithov opäť priviesť k moci a vytvoriť nové Impérium. Obidvaja si následne vypálili na čelo sithské znamenie. Exar Kun bol ale v konečnej bitke pri Yavin IV porazený. 

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
Galaxia zažila jednu z mnoha hrozivých vojen a hneď na to sa chtiac nechtiac vrhla do ďalšej. Mandaloriánske vojny sú v Star Wars svete pomerne známym slovným spojením a behom ich trvania možno sledovať príbehy dvoch výrazných mien - Darth Revana a Darth Malaka. V týchto vojnách sa rozhodol rád Jedi zastávať úlohu tichého pozorovateľa a práve to viedlo tých odvážnejších (či netrpezlivejších a naivnejších?) z rádu, aby rozkazy svojich "nadriadených" neposlúchli a radšej hrdo bojovali za Republiku. Rebelujúcich rytierov Jedi viedol mimoriadne nadaný Revan a behom nespočetného množstva bitiek objavil Sithskú akadémiu na Malachore V a neskôr ich kroky zaviedli aj na Dromund Kaas, kde s Malakom našli skrývajúce sa Sithské impérium na čele s imperátorom Vitiateom.

Tieto udalosti viedli Revana k temnej strane a so svojimi vernými doviedol Galaxiu opäť do ďalšej vojny - tentokrát do občianskej vojny Jediov. Svojím spôsobom by sa dalo povedať, ze sa nechal inšpirovať Exarom Kunom, ktorý tiež získaval do svojho tímu množstvo odpadlých rytierov Jedi. Revanovi sa to ale darilo v omnoho väčšej miere. Po zrade svojím učňom Malakom (v danej dobe nazývaným už Darth Malak) upadol do stratena, bol považovaný za mŕtveho, ale neskôr sa z čista jasna objavil, aby Malaka porazil a vrátil sa k svetlej strane Sily. Bližšie sa tomuto príbehu ale z dôvodu, že píšeme článok a nie historickú encyklopédiu, nebudeme venovať. V prípade vášho veľkého záujmu tak môžeme ale časom pochopiteľne učiniť a Revanov príbeh rozobrať do detailov.


Dostávame sa ale k ďalšiemu pozoruhodnému príbehu (ten, rovnako ako príbeh Revana, môžete zažiť prostredníctvom RPG Star Wars: KotoR) a v ňom si čo to viac povieme o Sithskom triumviráte. Založený bol bývalou majsterkou Jedi, neskôr však nazývanou Darth Traya. Za svojich učňov si vzala Darth Nihiliusa a Darth Siona, ktorí si svojím mimoriadne temne pôsobiacim vzhľadom získali mnohých Star Wars fanúšikov (viď foto nižšie). Sion a Nihilius medzi rokmi 3954 BBY až 3951 BBY dokázali takmer úplne vyhubiť rád rytierov Jedi. Najväčšia čistka započala v dobe, keď majsterka Atris zvolala najmocnejších z Jedi do jednej konkláve na planéte Katarr.

O tomto stretnutí ale vedel aj Darth Nihilius a ten pomocou mocného rituálu temnej strany Sily zo svojej lode dokázal zabiť každú bytosť na planéte, ktorá bola prepojená so Silou. Teda okrem dievčaťa menom Visas Marr, z nej neskôr spravil svoju žiačku. Triumvirát však netrval príliš dlho, a to z toho dôvodu, že sa Sion, Nihiulius a Traya, ako je u Sithov bežné, začali navzájom zrádzať. Nakoniec boli všetci traja porazení takzvanou Jedi Exile, rytierkou vypovedanou z rádu za to, že bojovala v Mandaloriánskych vojnách po boku Revana. 

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?
Po triumviráte prišli na rad "Praví Sithovia", frakcia Sithov, prežívajúca od dôb Veľkej hyper-priestorovej vojny. Daná frakcia viac než tisíc rokov čakala v utajení, dokým sa im nenaskytla najvhodnejšia chvíľa k agresívnemu útoku. Práve táto frakcia pomocou ťahania za nitky vyvolala známe Mandaloriánske vojny a behom nich plánovala aj zaútočiť, avšak mocný a nevyspytateľný Revan ich prinútil ešte nejaký čas vyčkávať v tieni. V nasledujúcej vojne vystupoval ku príkladu Darth Malgus, známy predovšetkým z MMO RPG Star Wras: The Old Republic (pozrieť sa na jeho bojové schopnosti môžete na videu nižšie). 


Boje Pravých Sithov proti Republike ale nakoniec skončili neúspechom a boli porazení. Nasledujúce sithské impérium založil temný lord nazývaný Darth Ruin. Vernosť mu prisahalo 50 rytierov Jedi, prijímajúcich temnú stranu Sily, čomu predchádzala nespokojnosť s rádom Jedi. Vraví sa ale, že Darth Ruin bol natoľko ambicióznym, no zároveň tvrdohlavým, že ho čoskoro jeho "verní" prestali rešpektovať a zradne ho zavraždili. Okolo roku 1100 BBY sa dostal k moci Lord Kaan. Sithov ako organizáciu zreorganizoval, respektívne riadne zprznil, pretože titul Temného pána zo Sithov dal niekoľkým tisícom členov rádu, čiže v jednej dobe mali Sithovia armádu počítajúcu s približne 20 000 sithskými pánmi. Pochopiteľne, to medzi nimi vytvorilo krvavú anarchiu, čoho využili rebelské jednotky Republiky a po zhruba sto rokoch rozhádaných Sithov efektívne porazili. 

Dobre ale vieme, že história sa opakuje, a vždy pri vyhladení jednej či druhej strany zostanú aj preživší. V tomto prípade to bol legendárny Darth Bane, zakladateľ "pravidla dvoch". Vytvoril Rád Sithských pánov a podľa vedomostí načerpaných z holokronu Darth Revana (takže nejde o Baneov nápad, ale o aplikovanie Revanovej starej idey) založil známy sithský zákon, kedy môže byť sithom len majster a učeň. Vďaka nemu sa kvantita presunula ku kvalite a týmto spôsobom, využívajúc maskovania, prefíkaných intríg a infiltrovania sa do Republiky, sa o takmer tisíc rokov na to dostal k moci známy Darth Sidious.

Tak, ako boli umelo vyvolané Mandaloriánske vojny, sa podarilo Sidiusovi, pôvodnému učňovi bájneho Darth Plagueisa, vyvolať Vojnu Klonov. V roku 19 BBY sme teda videli, ako došlo k rozkazu 66 a k ďalšiemu takmer úplnemu vyhladeniu rádu Jedi. Sidious sa ako sithský lord a cisár Impéria stal absolútnym vládcom celej galaxie (isteže spolu so svojím učňom Darth Vaderom) a porazený bol až v bitke o Endor v roku 4 ABY ("After Battle of Yavin" - po bitke na Yavine). A v tomto bode vznikajú dve časové línie, kde jedna sa drží kníh a komiksov (tá o ktorej vám píšeme) a druhá je vytvorená filmom Star Wars: The Force Awakens (First Order pod vedením Supreme Leader Snokea).


Po Sidiusovej porážke nastal na určitú dobu mier, ale samozrejme bol neskôr narušený temnou stranou Sily. K nej sa v tomto období hlásili takzvaní Učni Marka Ragnosa pod vedúcou úlohou Taviona Axmisa. Axmis sa snažil pomocou mágie temnej strany vzkriesiť obávaného Marka Ragnosa, ale bol zastavený novým rádom Jedi. Okrem Ragnosových učňov ale zostala aj malá skupinka obklopená Sithkou Lumiyaou, vycvičenou samotným Darth Vaderom. Do svojej smrti stihla vytrénovať troch učňov, a to Flinta, ktorého obrátil na svetlú stranu nakoniec Vaderov syn, Luke Skywalker, ďalej Carnora Jaxa, neskôr zabitého Kirom Kanosom (jedným z Palpatinovej niekdajšej stráže), a Jacena Sola, vnuka Darth Vadera, čiže Leinho a Hanovho syna - a tak vznikol Darth Caedus. Neskôr bol zabitý svojou sestrou Jainou. 

Posledná známa informácia z histórie Sithov pochádza z roku 130 ABY, kedy povstal nový rád, nahrádzajúci ten založený Darth Baneom. Založil ho Darth Krayt na rodnej planéte Sithov, na Korribane, a to už v roku 30 ABY, ale až v období 127-130 ABY vyvolal vojnu a zaútočil na Galaktickú alianciu vrátane rádu Jediov, čím sa Sithom znova podarilo ich rád takmer úplne vyhladiť. V roku 130 ABY nastala jedna výrazná zmena, a to tá, že Darth Krayt vytvoril nové "pravidlo jedného", čiže ako autokratický diktátor sám vládol niekoľkým verným prívržencom z radu Sithov. Máte záujem o ďalšie články zo Star Wars univerza? Tak určite opätovne nezabudnite zahlasovať v ankete na konci článku!

Tajomní Sithovia vládli Galaxii už mnohokrát. Akým kódexom sa riadia a ktorí mocní lordovia patrili počas dlhosiahlej histórie do ich radov?

Aký článok zo sveta Star Wars by ste od nás tentokrát ešte uvítali?
Order 66 - čo mu predchádzalo a aké boli jeho následky
227 hlasov
Život bájneho Darth Revana
328 hlasov
Legenda menom majster Sifo-Dyas
331 hlasov
Mandaloriánske vojny
169 hlasov
Rád rytierov Jedi - kódex a história
426 hlasov
Gray Jedi
393 hlasov
Vyjadri svoj názor na článok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpad! Menej takýchto článkov
Super! Viac takýchto článkov
Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči:
Ďakujeme za tvoj názor!
Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.
návrat hore Zdroj: wikidot.com, wikia.comFoto: LucasArts, LucasFilm, comicvine.gamespot.com, aminoapps.com
Zobraziť 3 komentáre
Diskusia
Diskusia je len pre prihlásených
3 komentáre
Zoradiť komentáre podľa obľúbenosti času pridania
Martin Kšinský16. júl 2017, 14:52

ake knihy by som mal precitat aby som sa dozvedel viac o historii SW univerza ? Existuje nieco ako Silmarilion zo SW alebo z jednotliviych knih ? Stare hry sa mi moc hrat neche.

7 Odpovedať · Nahlásiť
avatar
Jakub P17. júl 2017, 12:44

Pokiaľ viem tak nič ako Silmarillion v rámci SW nie je. Jednotlivé časti z histórie sa môžeš dozvedieť z kníh, hier či komiksov (viď to čo spomínal Kristián). Existujú knihy o Revanovi, Plagueisovi, Baneovi. Skús pogoogliť podľa toho čo presne ťa zaujíma a určite si nájdeš "tú svoju". Je toho skutočne nadmieru ;-)

4 Odpovedať · Nahlásiť
Kristián Erdeg Bradáč17. júl 2017, 0:17

To je ťažká otázka, SW je extrémne veľký svet. Sú tam desiatky kníh a komiksov.
Môžeš mi napísať správu čo by si chcel presne vedieť tak by som ti niečo odporučil.

1 Odpovedať · Nahlásiť